Strona domowa > > Jak działa konsolidacja, czyli podstawowe informacje na temat tej formy kredytu

Jak działa konsolidacja, czyli podstawowe informacje na temat tej formy kredytu

Na co dzień zaciągamy różne zobowiązania. Niektóre z nich mają charakter kredytów gotówkowych, a inne – hipotecznych. Czasem też zaciągamy zobowiązania o charakterze pozabankowym. Tak jest chociażby w przypadku pożyczek oferowanych przez prywatne firmy. Wszystkie te formy zadłużenia, łączy jeden, bardzo istotny aspekt. Jest nim... możliwość ich skonsolidowania w jedną, mniejszą ratę. Z czym to się wiąże?

Najważniejsze cechy kredytu konsolidacyjnego – co warto o nim wiedzieć?

Kredyt konsolidacyjny to forma zobowiązania celowego, która udzielana jest osobom posiadającym kilka kredytów (i pożyczek) w różnych bankach i firmach pożyczkowych. To od banku zależy, jaki będzie zakres danej konsolidacji. Niektóre podmioty biorą pod uwagę jedynie zobowiązania bankowe, a jeszcze inne z łatwością konsolidują nawet chwilówki.

Samo posiadanie zobowiązania nie oznacza, że bank od razu nam je skonsoliduje. Oczywiście to od klienta banku zależy, które dochody będzie chciał on włączyć do konsolidacji. Bank może jednak wniosek odrzucić i skonsolidować wyłącznie część istniejących zobowiązań. Czasami trzeba w tym wypadku spełnić określone warunki, które dotyczą wysokości zadłużenia, czasu spłaty, historii kredytowej itd.

Konsolidacja generuje koszty, ale – bardzo często – jest jedyna nadzieją dla kredytobiorców, którzy obciążeni są dodatkowymi wydatkami. Czasami suma konsolidowanych zobowiązań, jest nawet dwukrotnie większa, niż wysokość raty konsolidacyjnej. Oczywiście suma kredytu będzie w tym przypadku wyższa, ale – dzięki niskiej racie – będzie można utrzymać stabilność finansową gospodarstwa domowego.

Nie każdy może skorzystać z konsolidacji. Poza koniecznością posiadania zdolności kredytowej (co jest raczej oczywiste), trzeba też mieć „czyste konto”, jeśli chodzi o terminową spłatę kredytu. Na konsolidację warto decydować się już wtedy, gdy pojawiają się pierwsze symptomy niewypłacalności kredytowej. Banki nie łączą już kredytów, jeśli dłużnik opóźniał się ze spłatą poszczególnych długów. Oczywiście nie można mieć tu na myśli tzw. „wakacji kredytowych” lub innych form umownego przedłużenia spłaty.

Kredyty konsolidacyjne, są z reguły zobowiązaniami długoterminowymi. Jest to naturalne, biorąc pod uwagę fakt, że za ich pomocą konsoliduje się kilka kredytów jednocześnie. Oznacza to, że ich łączny koszt będzie wyższy, aniżeli suma innych, wcześniejszych kredytów. Trzeba będzie do niego doliczyć szereg kosztów dodatkowych, wśród których największym będzie jego oprocentowanie. Im krótsza konsolidacja, tym oczywiście lepiej. Niemniej i tak będzie się ona wiązać z dodatkowymi stratami finansowymi, choć unikniemy w ten sposób upadłości naszego domowego budżetu.

Trzeba też pamiętać, że konsolidacja wiąże się ze spłatą poprzez bank konsolidujący, wszystkich poprzednich zobowiązań. Nowy dług jest niejako przejmowany przez bank, aczkolwiek bardzo ważne jest, by kredytobiorca dokładnie określił, jak wiele w innych bankach, pozostało mu jeszcze do spłaty. Dzięki temu wszystkie dotychczasowe kredyty zostaną zamknięte, a on sam nie będzie musiał spłacać ich pozostałości.

Podsumowanie

Czy konsolidacja jest kosztowna? Tak! Czy konsolidacja jest wygodna dla klienta – kredytobiorcy? Tak! Trzeba bowiem pamiętać, że mimo swoich wad, jest to forma pokrycia istniejących już kredytów. Dzięki niej, być może uda się uratować nasze domowe finanse. Jeśli nie, to znaczy, że mamy bardzo poważny problem i pieniędzy trzeba szukać gdzie indziej. Być może lepszym rozwiązaniem będzie poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodu?

This entry was posted in:  , and tagged: . Please bookmark the .
:

Leave your comment below