Strona domowa > > Zabezpieczenie kredytu gotówkowego

Zabezpieczenie kredytu gotówkowego

Chociaż banki nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń jeśli chcemy wziąć kredyt gotówkowy. Problem może się pojawić kiedy chcemy zaciągnąć wyższą kwotę, albo wziąć kredyt konsolidacyjny. Czy da się to obejść?

Nie taki diabeł straszny

Kiedy wnioskujemy o wyższą kwotę kredytu gotówkowego mamy przed oczami ludzi, którzy zamierzają nas prześwietlać. Nie do końca tak jest, gdyż personel bankowy jest po naszej stronie. Jest od tego, żeby doradzić nam dobrą ofertę. Jednym z popularniejszych zabezpieczeń kredytu są weksle. Jest to po prostu papier wartościowy. Jego podpisanie wiąże się z spłaceniem kredytu. Jeśli kredytobiorca tego nie zrobi to bank może się upominać o długo na drodze sądowej, często poprzez drogę egzekucji. Kolejnym przypadkiem jest umowa poręczenia. Polega to na tym, że przed bankiem określona osoba jest poręczycielem. Podpisuje ona umowę z bankiem i kredytobiorcą. W przypadku nie spłacenia kredytu przez kredytobiorcę to dług przechodzi na poręczyciela. Można się także posłużyć zastawem rejestrowym.

Zabezpieczenie kredytu gotówkowego

Jednym z zaskakujących rodzajów ubezpieczenia kredytu gotówkowego jest hipoteka. Polega to na tym, że na czas spłacania kredytu nasze mieszkanie idzie pod zastaw banku. Jeśli spłacimy dług w całości to mieszkanie zostaje nasze. W tym przypadku niewiele to się różni od tradycyjnego kredytu hipotetycznego. Innym zabezpieczeniem jest cesja praw. Umowa cesji jest to pewien rodzaj zobowiązania, gdzie dług jest przenoszony na osobę trzecią. W przypadku, kiedy rodzic nie spłaci kredytu gotówkowego to niestety przechodzi ona na dzieci. Specjaliści finansowi doradzają, aby unikać tego rodzaju zabezpieczenia. Warto wspomnieć, że odsetki, które są naliczane są naprawdę duże.

Oświadczenie poddaniu się egzekucji

Ten rodzaj zabezpieczenie niektórych może dziwić, ale niektórzy uważają, że to słuszna decyzja. Jednak nie ma tak łatwo, gdyż musi to zostać określone aktem notarialnym. Na początku trzeba określić dłużnika i wierzyciela. Następnie potrzebne jest oświadczenie poddaniu się egzekucji. Następnym krokiem jest określenie świadczeń dłużnika. No i w końcu termin spełnienia świadczenia. Rygor egzekucji został poddany na podstawie Kodeksu Postępowania Cywilnego. Jest wiele rodzajów egzekucji. Nam się tylko kojarzy taka, gdzie komornik wchodzi do domu i zabiera najcenniejsze przedmioty. Kwota zadłużenia jest też ściągana z pensji dłużnika. Jeśli natrafi się na trudności dowodowe to trzeba się z tym liczyć, że może to skutkować odmową w stosunku do wykonania egzekucji. Dlatego dokumentacja powinna być przede wszystkim pełna.

Firma windykacyjna a kredyt gotówkowy

Sytuacja windykacji następuje wtedy kiedy bankowi nie udaje się porozumieć z dłużnikiem. W każdej chwili dług może zostać sprzedany zewnętrznej firmie. Dług jest ściągany w drodze cesji, który jest zainteresowany zakupem. Sprawę można rozwiązać na różne sposoby – jednym jest właśnie polubowne rozwiązanie sprawy. Polega to na tym, że firma, która jest aktualnie właścicielem długo w łagodny sposób będzie się dochodziła swoich należności. Drugi sposób jest dużo bardziej bezwzględny. W najgorszym przypadku kiedy dłużnik nie podejmuje współpracy a nawet nie stara się pozbyć długu trafia do sądu. W tym wypadku może do nas zapukać komornik, aby upomnieć się o swoją należność. Takie rozwiązania są wprowadzane, jeśli dłużnik nie jest zainteresowany się jego pozbycia. Kiedy firma dostanie nakaz do zapłaty to wtedy już może bez wejść do mieszkania i zabrać najdroższe rzeczy, żeby potem je sprzedać i uregulować należności.

This entry was posted in:  , and tagged: ,,,,. Please bookmark the .
:

Leave your comment below