Zabezpieczenie kredytu gotówkowego

Chociaż banki nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń jeśli chcemy wziąć kredyt gotówkowy. Problem może się pojawić kiedy chcemy zaciągnąć wyższą kwotę, albo wziąć kredyt konsolidacyjny. Czy da się to obejść?

Nie taki diabeł straszny

Kiedy wnioskujemy o wyższą kwotę kredytu gotówkowego mamy przed oczami ludzi, którzy zamierzają nas prześwietlać. Nie do końca tak jest, gdyż personel bankowy jest po naszej stronie. Jest od tego, żeby doradzić nam dobrą ofertę. Jednym z popularniejszych zabezpieczeń kredytu są weksle. Jest to po prostu papier wartościowy. Jego podpisanie wiąże się z spłaceniem kredytu. Jeśli kredytobiorca tego nie zrobi to bank może się upominać o długo na drodze sądowej, często poprzez drogę egzekucji. Kolejnym przypadkiem jest umowa poręczenia. Polega to na tym, że przed bankiem określona osoba jest poręczycielem. Podpisuje ona umowę z bankiem i kredytobiorcą. W przypadku nie spłacenia kredytu przez kredytobiorcę to dług przechodzi na poręczyciela. Można się także posłużyć zastawem rejestrowym.

This entry was posted in:  , and tagged: ,,,,. Please bookmark the .

Charakterystyka lokat bankowych

W bankowości zmierzamy się z pojęciem jakim jest lokata bankowa. Ciężko wypowiedzieć się na temat o którym może słyszeliśmy, ale nie posiadamy wiedzy odnośnie tego pojęcia. Czas się z nim zmierzyć.

Co to jest lokata bankowa?

Lokata bankowa jest to pewna umowa zawierana między klientem a bankiem, która określa czas depozytu środków pieniężnych. Po skończeniu umowy pieniądze są zwracane wraz z odsetkami. Oczywiście po odliczeniu odpowiedniego podatku od tej kwoty. Wypłata pieniędzy wiąże się z utratą odsetek. Decydując się na lokatę trzeba przemyśleć jakie ma się potrzeby względem niej. Czy pozwolić sobie na wypłacanie małych sum czy też całkowicie ją zamrozić. Dobór odpowiedniej lokaty jest tutaj bardzo ważny, gdyż jak całkowicie zamrozimy gotówkę to potem już nie będziemy mieli do niej dostępu.

This entry was posted in:  , and tagged: ,,,. Please bookmark the .